Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej w Nidzicy, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

  ul. Mickiewicza 17

13-100 Nidzica

e-mail: komendant@nidzica.ol.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 12.06.2015
Data modyfikacji : 25.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Wiśniewski
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Wiśniewski KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Demska
do góry