Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. Zm), obowiązkowi publikacji  na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.11.2009
Data modyfikacji : 25.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Łukasik
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Łukasik KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Demska
do góry