Rekrutacja do służby w Policji - Praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Policji

Postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe od 1 kwietnia 2009 roku

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zostają wprowadzone zmiany w "Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji".
Uwzględniają one wnioski i uwagi kierowane do Komendanta Głównego Policji przez zarządzających postępowania kwalifikacyjne i mają na celu racjonalizację wykorzystywania w Policji zasobu kadrowego wyłonionego w przeprowadzonych już postępowaniach kwalifikacyjnych. Powinny one pozytywnie wpłynąć na właściwy dobór kadry kierowniczej oraz przyspieszyć działania związane z obsadzaniem kluczowych stanowisk i zapewnić tym samym prawidłowe funkcjonowanie jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

Teksty dokumentów do pobrania na stronie:

http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/index.php?id_category=774
 

Metryczka

Data publikacji 05.11.2009
Data modyfikacji 12.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Łukasik
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Łukasik KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Łukasik
do góry