Praca w Korpusie Służby Cywilnej - Praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Policji

PRACA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Podstawa prawna

Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1111).

Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do służby cywilnej. (art. 9 ustawy o służbie cywilnej). Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Dyrektorem generalnym urzędu jest Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Dla Komend Powiatowych/Miejskich Komendant Powiatowy/ Miejski Policji.

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
 

  1. Jest obywatelem polskim;
  2. Korzysta z pełni praw publicznych
  3. Nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. Posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej 
  5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Podania należy składać w chwili pojawienia się wolnej oferty pracy.

Ogłoszenia ukazują się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (aktualnie w Biuletynie Służby Cywilnej), Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu.

O zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci są każdorazowo informowani pisemnie.
 

Metryczka

Data publikacji 05.11.2009
Data modyfikacji 20.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Łukasik
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Łukasik KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Łukasik
do góry