Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NIDZICY

W Y D Z I A Ł   K R Y M I N A L N Y

 

Naczelnik Wydziału Kryminalengo

nadkom. Marcin Brzozowski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Wojciech Tyszka

 

sekretariat Wydziału Kryminalnego

tel. 47 73 252 31

 

Zespół operacyjno - rozpoznawczy

Zespół dochodzeniowo - śledczy

Zespół do walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną

Zespół do walki z przestępczością narkotykową

Zespół techiki kryminalistycznej

 

 

W YD Z I A Ł   P R E W E N C J I   I   R U C H U   D R O G O W E G O

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

podkom. Jacek Tarwacki

 

sekretariat Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

tel. 47 73 252 41

 

Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne

Kierownik Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego

asp. szt. Wojciech Stępień

tel. 47 73 252 42

 

Ogniwo Ruchu Drogowego

Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego

st. asp. Jacek Zbrzyzny

47 73 252 38

 

Rewir Dzielnicowych

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Krzysztof Szczepkowski

tel. 47 73 252 52

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Skarg i Wniosków

st. asp. Piotr Szczepkowski

tel. 47 73 252 25

 

Zespół ds.Wykroczeń, Nieletnich i Patologii

asp. szt. Radosław Stempkowski

mł. asp. Arkadiusz Schodziński

asp. szt. Barbara Wiloch

sierż. szt. Paweł Kiejziewicz

tel. 47 73 252 62

tel. 47 73 252 50

 

Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

st. sierż. Alicja Pepłowska

tel. 47 73 252 37

tel. 47 73 252 47

tel. 602 663 619

kontakt e-mailowy alicja.peplowska@nidzica.ol.policja.gov.pl

 

Zespół Dyżurnych

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

tel. 47 73 252 00 lub 112

Metryczka

Data publikacji 19.02.2020
Data modyfikacji 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Pepłowska KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Demska
do góry