Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NIDZICY

W Y D Z I A Ł   K R Y M I N A L N Y

 

Naczelnik Wydziału Kryminalengo

nadkom. Marcin Brzozowski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Wojciech Tyszka

 

sekretariat Wydziału Kryminalnego

tel. 47 732 52 31

 

Zespół operacyjno - rozpoznawczy

Zespół dochodzeniowo - śledczy

Zespół do walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną

Zespół do walki z przestępczością narkotykową

Zespół techiki kryminalistycznej

 

 

W YD Z I A Ł   P R E W E N C J I   I   R U C H U   D R O G O W E G O

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

podkom. Jacek Tarwacki

 

sekretariat Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

tel. 47 732 52 41

 

 

Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne

Kierownik Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego

asp. szt. Wojciech Stępień

 

Ogniwo Ruchu Drogowego

Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego

asp. Jacek Zbrzyzny

 

Rewir Dzielnicowych

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Krzysztof Szczepkowski

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Skarg i Wniosków

asp. Piotr Szczepkowski

tel. 47 732 52 25

 

Zespół ds.Wykroczeń, Nieletnich i Patologii

tel. 47 732 52 62

tel. 47 732 52 50

 

Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

sierż. Alicja Pepłowska

tel. 47 732 52 37

tel. 47 732 52 47

kontakt e-mailowy alicja.peplowska@nidzica.ol.policja.gov.pl

 

Zespół Dyżurnych

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

tel. 47 732 52 00 lub 112

Metryczka

Data publikacji 19.02.2020
Data modyfikacji 18.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Demska KPP Nidzica
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Demska
do góry